A. Laboratorní a zkušební zařízení pro separace a filtrace

 

 

1. Tlakové filtrační zařízení                                          TF                    NOVINKA!!

2. Vakuové filtrační zařízení                                         VF

3. Zkušební jednotka pro RO/NF/UF                         ARNO 600

4. Zkušební jednotka pro UF/MF                               MUF 5

5. Univerzální membránová jednotka včetně

                            možnosti provozu s bioreaktorem                            ARNO – BIO 600

6. Zdvojená mikrofiltrační jednotka LFJ 2 x 50

7. Laboratorní tlakový filtr                                           ZTF

8. Filtrační nástavec na injekční stříkačky                     MF 25

9. Filtrační nástavec do potrubí                                    MF 50

10. Pervaporační zkušební jednotka   “PVU-11S”       PV                    NOVINKA!!

11. Simulated moving bed chromatograph                   SMB

12. Dynamická cela                                                    DC-76

13. Sedimentační komůrka                                          SK

14. Membránová jednotka k bioreaktoru                    FABIO 300

 

 

1. Tlakové filtrační zařízení               NOVINKA !!!

 

A. Použití

 

Tlakové filtrační zařízení se používá pro současné získávání kapalné a tuhé fáze vzorků z každého filtru samostatně. Filtrační lavice je uzpůsobena pro 3 nebo 6 tlakových filtrů o maximálním objemu vzorků 500 ml. Přefiltrovaná kapalina se samostatně jímá do lahví umístěných pod jednotlivými filtry.

 

B. Popis

 

Tlakové filtrační zařízení se skládá z filtrační lavice (1) a samostatných tlakových filtrů (2), které jsou do tohoto rámu vyjímatelně zasunuty. Do zadní části rámu (tlakový rozvod) je přiveden přes regulační ventil tlakový plyn (3). Rozvod je opatřen kontrolním tlakoměrem (4), olivkami na hadici ke každému filtru a odkládacími kolíčky na rychlospojky (9). Dále jsou na horní části rámu držáky, do kterých se při otvírání filtru volně odkládají jejich horní části (7).

Tlakový filtr (2) je složen ze spodní části (6), ve které je uložena porézní podložka pod membránu, a z horní části (7) o objemu 700 ml s nalévacím otvorem se zátkou (8) a olivkou pro připojení rychlospojky s hadicí (9). Rychlospojka (9) je jednostranně uzavíratelná, takže při rozepnutí spojky zůstává tlak v rámu (tlakovém rozvodu), zatímco filtr se odtlakuje. Objímka (10) spojuje spodní a horní část filtru. Těsnění membrány je provedeno pomocí pryžového „o“ kroužku. Pod každým filtrem je prostor pro láhev na samostatné jímání filtrátu (11).

 

            C. Technické podmínky

 

-      samostatné jímání filtrátu z každého filtru

-      průměr membrány                                                                   : 50 mm

-      maximální pracovní tlak                                                           : 4 bar

-      pracovní objem                                                                       : 500 ml

-      maximální objem                                                                     : 700 ml

-      maximální pracovní teplota                                                      : 50 oC

-      materiál                                                                                  : nerez 17 240

-      podložka pod membránou                                                      : průměr 40 mm

                              porezita 100 μm

-    těsnící „o“ kroužek                                                                 : 43 x 4 (NBR) membrány

-    těsnící „o“ kroužek                                                                 : 27,3 x 4,6 (NBR) zátky

-    rozměry          TF 3                                                               : 330 x 640 x 450 (výška)

-      hmotnost          TF 3                                                               :

-      rozměry           TF 6                                                               : 330 x 1180 x 450 (výška)

-      hmotnost          TF 6                                                               :

 

                             Můžeme Vám zaslat nabídku.

 

2. Vakuové filtrační zařízení

 

Vakuové filtrační zařízení  pro 3 až 6 filtračních míst

Vodárenství ● hygienické stanice ● laboratoře

Slouží pro rutinní rozbory velkých počtů vzorků vody a kapalin.

Zařízení se skládá z vakuového rozvodu pro 3 nebo 6 filtračních míst a vlastních filtračních kompletů MIKROLAB 50 (3 nebo 6 ks), samostatně nasazených do rozvodu. Systém je možno doplnit sterilizačním stojanem pro 3 až 6 ks jednotek MIKROLAB 50.

Vlastní filtrační komplet MIKROLAB 50 tvoří těleso s dříkem, ve kterém je kuželka uzavíracího kohoutku a podložka pod membránu z porézního nerezu. Na tento díl je pomocí dvou nezávislých pružin umístěna vlastní nálevka o objemu 100, 250 nebo 500 ml.

Použití:      ♦ Rutinní mikrobiální analýzy vod

                ♦ Sériové stanovení nerozpuštění látek v kapalných

                ♦ Veškerá další stanovení, vyžadující membránovou filtraci

                  (polutanty v kapalinách, radioaktivita, rozbory odpadních vod)

 

 

                        Můžeme Vám zaslat nabídku.

 

 

 

 

3. Zkušební jednotka pro RO/NF/UF ARNO

            

Zkušební jednotka pro RO/NF/UF   ARNO 600

Zkušební nerezová jednotka je určena pro tlaky do 7 MPa a 600 l  h-1 . Jednotka je vybavena dvěma různými moduly: spirálně vinutým a DT modulem pro vyšší hodnoty zákalu a SDI indexu.

-molekulární separace kapalin od makromolekul až po ionty solí

-dělení kapalných roztoků na různě charakterizované proudy    retentátu a permeátu

-srovnávání funkce spirálně vinutého a DT modulu

-různé tangenciální rychlosti a tlaky

Na stanicích ARNO i MUF jsou měřeny tyto veličiny: permeát – p, Q, T, Cd, retentát – p, Q, T. Data mohou být ukládána v řídícím členu Ahlborn a následně transportována do PC. Automatické řízení teploty retentátu. Rozměry (d, š, v) = 1050, 650, 1800 mm, hmotnost 140 kg.

 

 

                        Můžeme Vám zaslat nabídku.

 

4. Zkušební jednotka pro UF/MF  MUF5                     

 

 

Zkušební nerezová jednotka je určena pro tlaky do 0,6 MPa a 5 000 l  h-1 . Jednotka je vybavena různými moduly : dutá vlákna, keramika, svíčky a je navržena jak pro přímou filtraci, tak pro křížovou filtraci.

 


¨      studená sterilizace kapalin

¨      dělení pravých roztoků

¨       přímá a křížová filtrace

¨      různé tangenciální rychlosti a tlaky    

 

 

 

                        Můžeme Vám zaslat nabídku.

 

5.  Univerzální membránová jednotka včetně možnosti provozu s bioreaktorem ARNO – BIO 600

 

ARNO 600 - BIO. Universální membránová jednotka pro RO – NF – UF včetně možnosti nepřetržitého provozu s bioreaktorem. Nepřetržitý provoz bez odstávek pro zpětný proplach umožňuje zdvojený membránový modul. Jedna část modulu je ve funkci, druhá část modulu se současně sanituje. Výkon stanice na nátoku do 600 l/h, tlak do 7 MPa.

Výměnné moduly pro RO – NF – UF: spirálně vinutý modul,  modul s keramickými membránami.

 

Podrobnější informace a obrázek se připravují.

 

                        Můžeme Vám zaslat nabídku.

 

6. Zdvojená mikrofiltrační jednotka LFJ 2 x 50

 

Zdvojená mikrofiltrační jednotka LFJ 2 x 50       

Laboratorní jednotka pro provádění paralelních mikrofiltračních testů. Vhodná pro porovnávání různých membrán nebo filtračních tkanin za identických podmínek. Funkce: Zdvojená testovací jednotka se skládá ze dvou totožných snímatelných filtračních těles. Tělesa jsou individuálně napojena na potrubí vstupní suspenze a na přívod stlačeného vzduchu. Obě tělesa mohou pracovat buď individuálně,  nebo v paralelním režimu. Filtrační tělesa mají horní i spodní uzávěr.

 

Technický popis

 


Aktivní filtrační plocha      23        cm2

Objem                             250      cm3

Maximální teplota             90        o C

Maximální tlak                  6          bar

Materiál                           AISI 316

Těsnění                            PTFE

Rozměry:

     délka                          600                  mm

     šířka                           325                  mm

     výška                          570                  mm

Hmotnost                            21                 kg       

 

                        Můžeme Vám zaslat nabídku.

 

7. Laboratorní tlakový filtr ZTF

 

                                                              

Laboratorní jednotka pro filtrační a mikrofiltrační testy. Speciální konstrukce jednotky s dvojitým pláštěm a širokým vstupním a výstupním hrdlem umožňuje použití pro přesná měření suspenzí s vysokou viskozitou. Aktivní filtrační plocha je 95 cm2, tlak do 0,6 MPa.

 

Typické použití:

¨      periodická filtrace – naplnění jednotky a provádění filtrace stlačeným vzduchem (pro vysoké koncentrace tuhé fáze)

¨      kontinuální filtrace – čerpání suspenze do jednotky čerpadlem (pro zředěné suspenze).

 

 

 

 

                        Můžeme Vám zaslat nabídku.

 

8. Filtrační nástavec na injekční stříkačky

 

Mikrofiltrační nástavec na injekční stříkačky MF 25.

Použití pro sterilizaci nebo mikrofiltraci malých objemů kapalin (do 100 ml). Celonerezové provedení zaručuje dlouhodobou životnost. Připojení Luer, sterilizovatelný v autoklávu. Průměr membrán 25 mm. Při stahování šroubováním nedochází k torznímu namáhání membrány. Max. provozní teplota 100 oC, max. sterilizační teplota 180 oC (nerezová podložka membrány), 121 oC (PP podložka membrány).

 

                        Můžeme Vám zaslat nabídku.

 

9. Filtrační nástavec do potrubí

 

Mikrofiltr do laboratorního propojení.

 

Použití pro membránové filtrace menších množství kapalin v laboratorních okruzích. Umožňuje přímou i křížovou filtraci. Určen pro membrány 47 mm až 50 mm. Celonerezové provedení včetně nerezové podložky pod membránou. Sterilizovatelný v autoklávu.

 

                        Můžeme Vám zaslat nabídku.

 

 

10. Pervaporační zkušební jednotka “PVU-11S”    PV                    NOVINKA!!

 

Slouží pro testy pervaporace a vapor permeation na všech plochých a na trubkových keramických membránách.

 

Funkce: Vstupní   roztok   je přiváděn  do  cely  s plochou membránou nebo do modulu s trubkovou keramickou membránou. Látky s větší permeabilitou pronikají v plynné fázi neporézní   membránou  a jsou  dále  transportovány  prostřednictvím  vakua  do 2 ks vymražovačů, kde jsou zkapalněny tekutým dusíkem.


Maximální pracovní tlak 4 bar
Maximální pracovní teplota 70 oC
Maximální objem kapalného dusíku 240 ml / 1 ks
Maximální pracovní povrch vymražovací zkumavky 0,7 dm / 1 ks

 

                        Můžeme Vám zaslat nabídku.

                                                                                                         

11. Simulated Moving Bed chromatograf   SMB

 

Na obrázku je plastový funkční model zařízení, vyvinutého ve spolupráci s VŠCHT Praha. Zařízení  v celonerezovém provedení je testováno na VŠCHT Praha. Jednotka se skládá z unikátní rozdělovací hlavy s pohonem, sady přesných čerpadel a sady 9 nerezových kolon (vnitřní průměr 25 mm, délka 2000 mm).

 

Technologie simulovaného protiproudu nabývá v moderní preparativní chromatografii velkého významu pro separaci farmaceutických produktů, racemických směsí či optických isomerů. Separace čisté fruktózy od glukózy je dalším průmyslovým příkladem. Jde o nejúčinnější metodu jak z hlediska výkonu a účinnosti procesu tak z hlediska spotřeby rozpustidla.  

 

                        Můžeme Vám zaslat nabídku.

 

12. Dynamická cela         DC-76

 

Dynamická cela pro MF, UF, NF, RO testování plochých membrán o průměru  76 mm. Cela typu kruhově omývaného disku s konstantní tangenciální rychlostí zajištěnou proměnnou výškou kruhového kanálu. Provozní tlak do 4 MPa, průřez kanálu 44 mm2, což poskytuje tangenciální rychlost až do 3,5 m  s-1 pro výkon čerpadla 600 l  h-1. Vybaveno měřičem tlaku, regulačním ventilem a stojanem. Rovněž k dostání jako dvojče pro současné paralelní testování dvou membrán.

 

 

 

                        Můžeme Vám zaslat nabídku.

 

13. Sedimentační komůrka   SK

 

 Možnosti využití

  cytologie mozkomíšního moku

  veškerá cytologie moče /exfoliační/

  cytologie výpotků tělních dutin 

           /buď v nativním stavu nebo po naředění/

    výplachová cytologie /laváž bronchů, aspiráty bronchů/

    cytologie obsahu kloubů

 

Popis, konstrukce

Sedimentční komůrka pro spontánní sedimentaci buněčných elementů tělních tekutin na principu J. Sayka, vyvinutá ve spolupráci s neurochirurgickou klinikou v Hradci Králové, využívá gravitační přítlačné síly vyvozené závažím k přibližně konstantnímu měrnému tlaku styčné plochy mezi přítlačnou trubicí, filtračním papírem a podložním sklíčkem. Provedení z leštěného nerezu a jednoduchá robustní konstrukce zaručují snadnou manipulaci, údržbu a reprodukovatelnost výsledků. Sedimentační komůrka je zhotovena z nerezavějící oceli, zaručující dlouhou životnost a bezporuchový provoz. Jednoduchá konstrukce, leštěný povrch jednotlivých částí a velmi snadná manipulace se snadným čištěním (event. sterilizací) jsou vlastnosti přiřazující výrobku vysokou funkční hodnotu.

 

Výhody

     ♦ jednoduché zařízení

     ♦ nízká pořizovací cena  (u serie 6 ks komůrek zcela nahradí cytospin - asi 20 % nákladů pořizovací ceny cytospinu)

     ♦ velmi šetrné zpracování materiálu

     ♦ nižší poškození elementů než při nátěrech sedimentů získaných centrifugací

     ♦ dostupnost zařízení pro okamžité zpracování vzorků v terénu a posléze odeslání nátěru do cytologické laboratoře

     ♦ snadné čištění a údržba

 

Průměr 80 mm, výška 110 mm, hmotnost 2,7 kg

 

                                   Můžeme Vám zaslat nabídku.

 

14. Membránová jednotka k bioreaktoru     FABIO 300

 

    

Membránová jednotka s keramickými membránami UF / MF pro provoz s bioreaktorem. Zdvojený membránový modul umožňuje zcela nepřetržitý provoz po dobu několika týdnů bez odstávek pro zpětný proplach. Jedna část modulu je ve funkci, druhá část modulu se současně sanituje. Přečerpávané množství z biorekatoru do 300 l/h.

 

Podrobnější informace a obrázek se připravují.

 

                                   Můžeme Vám zaslat nabídku.